۱۳۸۹ شهریور ۱۱, پنجشنبه

باز اين چه شورش است كه در بين سگان ولايت است؟

به خانه مهدي كروبي حمله كرده اند. شهر رنگ و روي جنگي گرفته است. بگير و ببند، محدوديت هاي شديد امنيتي، بستن مبادي اينترنت و قشون كشي.
روز ايران ( قدس) در پيش است و از روز قبل، حكومت ميلرزد. مي لرزد و بيرق زرد برگرفته است. باز اين چه شورش است؟
اين جنبش آزاديخواهانه ملت ايران  است كه چنين شب سياهي بر حكومت جائر ساخته و نويد صبحي روشن را ميدهد.
كروبي در خانه تنها نماند. او همراه ملت تا به امروز آمده است. همراه موجي كه هيچش سر باز ايستادن نيست.
امروز ، امشب، صبح فردا، در دستان ما است. بپا خيزيم و ثابت كنيم كه ايراني جماعت، با كسي دست همراهي بدهد، تا آخر ايستاده است. ما تا آخر ايستاده ايم.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر